Tytuł projektu:

Rozbudowa infrastruktury badawczej Lubelskiego Centrum Diagnostycznego

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie zakresu prowadzonych prac B+R wykonywanych na rzecz innych podmiotów, głównie globalnych koncernów farmaceutycznych i biotechnologicznych.

Planowane efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę do prac badawczo-rozwojowych, która umożliwi prowadzenie badań własnych i dedykowanych – zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju w zakresie prowadzenia prac B+R.

Wartość projektu: 3 897 774, 83 PLN

Wartość dofinansowania: 2 362 749,61 PLN